Recente inhoud met label voor leden

Basispagina

Alle IJCE leden betalen contributie om de activiteiten die de vereniging ontplooit mogelijk te maken. De contributie bestaat uit een verenigingscontributie, plus (eventueel) een extra contributie voor de sportieve onderdelen waaraan je deelneemt:

Evenement