Wijzigen persoonlijke gegevens

Als er in je persoonlijke situatie iets wijzigt wat van belang is voor IJCE, dan kun je dat zelf per email doorgeven aan de ledenadministratie. Dat scheelt veel tijd en regelwerk achteraf en voorkomt misverstanden. Te denken valt aan verandering van naam, adres, emailadres, automatische incasso, bankrekening, verandering in recht op contributiekorting, aan welke trainingen je deelneemt, etc. Deze gegevens zijn o.a. van belang om je per post of email goed te kunnen bereiken en de juiste contributie te bepalen. Na het doorgeven van de wijzigingen worden deze direct verwerkt in het ledenbestand.