Contributie

Alle IJCE leden betalen contributie om de activiteiten die de vereniging ontplooit mogelijk te maken. De contributie bestaat uit drie onderdelen:

  • Verenigingsbijdrage.
  • Accommodatiebijdrage voor de sporten waaraan men deelneemt en waarvoor IJCE accommodatie huurt.
  • Trainingsbijdrage voor de training die men bij de verschillende sporten volgt/ Om het trainen te stimuleren is er een afnemende bijdrage afhankelijk van het aantal trainingen dat men volgt. Zie voor details onder trainingbijdrage.

We hebben een handig formulier waarmee je direct je contributie kan berekenen (en eventueel meteen inschrijven):

Direct contributie berekenen

De contributie is als volgt opgebouwd:

contributiestructuur

Uitgangspunten

Alle contributies zijn leeftijdsafhankelijk en worden bepaald als een percentage van het bedrag van volwassenen volgens onderstaand schema:

LeeftijdscategoriePercentage
Kinderen t/m 12 jaar50%
Jeugd 13 t/m 18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar75%
Volwassenen van 19 t/m 75 jaar100%
De peildatum voor de leeftijdscategoriën is 1 juli van het verenigingsjaar. 

De verenigingscontributie wordt geïnd aan het begin van het verenigingsjaar in de maand juni, nadat op de algemene ledenvergadering de contributie voor het komende jaar is vastgesteld. Als je deelneemt aan sporten/trainingen wordt de contributiebijdrage daarvoor geïnd bij aanvang in het betreffende seizoen.

Trainers, begeleiders en vrijwilligers die niet schaatsen betalen geen contributie. Ze krijgen wel een ledenpas en kunnen daarmee tijdens de IJCE-uren toegang krijgen tot de ijsbaan. Ereleden en leden van verdiensten betalen geen contributie en ook geen trainingsbijdrage(n). Verder krijgt elk gezin vanaf het derde gezinslid 25% korting op de verschillende contributies. Deze regeling geldt alleen bij aanvang van het seizoen. Bij aanmeldingen gedurende het jaar betaalt men de normale bedragen per leeftijdscategorie. Daarbij zijn niet inbegrepen activiteiten die eenmaal per seizoen plaatsvinden, zoals zomerkamp, SPI, BSF, de schaatsnacht. De huur van materialen is ook geen onderdeel van de korting, daarvoor betaal je dus altijd 100% .

Alleen leden hebben toegang tot de activiteiten van de vereniging.

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er in de eigen gemeente vaak regelingen, waarbij financiële ondersteuning wordt gegeven voor sportactiviteiten. Dit kan voor kinderen maar ook voor volwassenen zijn. Zie hiervoor de website van de eigen gemeente. Voor kinderen kan daarnaast ondersteuning worden aangevraagd bij het jeugdsportfonds. Zie voor details: www.jeugdsportfonds.nl.

Om kennis te maken met de hieronder genoemde sporten is het mogelijk eenmaal per sport een gratis introductie-/proefles te volgen. Daarvoor moet je van tevoren aanmelden.

Verenigingsbijdrage

Elk lid betaalt de verenigingsbijdrage. Deze is bedoeld om de vereniging draaiende te houden en de sociale clubactiviteiten te bekostigen. Het lidmaatschap geeft toegang tot de diverse sporten en sociale activiteiten van IJCE. Zonder het lidmaatschap is deelname aan de sporten en de sociale activiteiten niet mogelijk. Wel moet men zich afzonderlijk voor de gekozen sport(en) inschrijven en de bijbehorende contributiebijdrage(s) betalen bovenop de verenigingsbijdrage.

Het inschrijfgeld bedraagt voor nieuwe leden € 5,00 met een verplichting tot automatische incasso. Huidige leden waarvan de contributie niet via een automatische incasso wordt geïnd betalen € 10,00 extra op hun verenigingscontributie. Machtiging tot automatische incasso kan worden doorgegeven aan de ledenadministratie onder vermelding van het IBAN-nummer, naam, woonplaats en het lidnummer.

LeeftijdscategorieContributie (*)
Lid IJCE t/m 12 jaar€ 19,50
Lid IJCE 13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar€ 29,25
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar€ 39,00
(*) Deze contributiebedragen zijn voor het verenigingsjaar 2024-2025. 

Inschrijven als lid

 

Accommodatiebijdrage

Bij de meeste sporten moet accommodatie gehuurd worden. Dit zijn:

Sporten waarbij geen accommodatie gehuurd hoeft te worden zijn:

Langebaanschaatsen

Bij langebaanschaatsen betalen de deelnemende leden bovenop de verenigingscontributie ook een bijdrage voor de huur van de accommodatie. Als men ook meedoet aan de schaatstrainingen moet men ook de trainingsbijdrage betalen. Het langebaanseizoen is van half oktober tot half maart. De contributiebedragen voor de accommodatie zijn:

Langebaanschaatsen (excl. training)Accommodatie (*)
Lid IJCE t/m 12 jaar€ 75,00
Lid IJCE 13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar€ 112,50
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar€ 150,00
(*) Deze contributiebedragen zijn voor het verenigingsjaar 2024-2025. 

Voor het berekenen van de kosten inclusief training, zie Trainingsbijdrage.

Inschrijven langebaantraining

 

De kosten van een KNSB-licentie om deel te kunnen nemen aan wedstrijden (buiten IJCE) zijn niet bij de contributie inbegrepen. Voor informatie over een KNSB-licentie, zie de volgende pagina's op de KNSB-website:

Shorttrack

Bij shorttrack betalen de deelnemende leden bovenop de verenigingscontributie ook een bijdrage voor de huur van de accommodatie en voor de trainingen. Deelnemen zonder training is bij shorttrack niet mogelijk. Het shorttrackseizoen is ingedeeld in twee periodes: winter en zomer/herfst. De onderstaande bedragen zijn per periode. Het is voor de zomer/herfstperiode ook mogelijk om alleen in de zomer (ca. 15 trainingen) of alleen in de hersfst (ca. 6 trainingen) deel te nemen. De contributie is dan naar rato.

Zomer / herfstAccommodatieTraining (*)
Lid IJCE t/m 12 jaar€ 86,00€  4,80
Lid IJCE 13 t/m 18 jaar, studenten t/m 27 jaar, veteranen vanaf 76 jaar€ 129,00€ 12,00
Lid IJCE 19 t/m 75 jaar€ 172,00€ 48,00
Huurschaatsen€ 50,00 
Winter 2023-2024AccommodatieTraining (*)
Lid IJCE t/m 12 jaar€ 110,00€  4,80
Lid IJCE 13 t/m 18 jaar, studenten t/m 27 jaar, veteranen vanaf 76 jaar€ 165,00€ 12,00
Lid IJCE 19 t/m 75 jaar€ 220,00€ 48,00
Huurschaatsen€ 50,00 
(*) Bij volgen meerdere sporten met trainingen zie trainingsbijdrage.
(*) De contributiebedragen voor het verenigingsjaar 2024-2025.
  

Inschrijven shorttrack

 

Skeeleren/inline-skaten

Bij skeeleren/inline-skaten betalen de deelnemende leden bovenop de verenigingscontributie ook een bijdrage voor de huur van de accommodatie en voor de trainingen. Deelnemen zonder training is bij skeeleren niet mogelijk Skeeleren vindt plaats van medio april tot medio september bij sportpark “Op Noord”. Meer informatie over skeeleren/inline-skaten vind je op deze pagina.

Lente-/zomerperiodeAccommodatieTraining (*)
Lid IJCE t/m 12 jaar€ 19,50€  4,80
Lid IJCE 13 t/m 18 jaar, studenten t/m 27 jaar, veteranen vanaf 76 jaar€ 29,25€ 12,00
Lid IJCE 19 t/m 75 jaar€ 39,00€ 48,00
(*) Bij volgen meerdere sporten met trainingen zie trainingsbijdrage.
(*) De contributiebedragen voor het verenigingsjaar 2024-2025.
  

Inschrijven skeeleren

 

Baanfietsen

Bij baanfietsen betalen de deelnemende leden bovenop de verenigingscontributie ook een bijdrage voor de huur van de accommodatie en voor de trainingen. Deelnemen zonder training is bij baanfietsen niet mogelijk Baanfietsen vindt plaats van medio april tot medio september bij sportpark “Op Noord”. Meer informatie over de fietstraining vind je op deze pagina.

BaanfietstrainingAccommodatieTraining (*)
Lid IJCE t/m 12 jaar€ 17,00€ 4,80
Lid IJCE 13 t/m 18 jaar, studenten t/m 27 jaar, veteranen vanaf 76 jaar€ 25,50€ 12,00
Lid IJCE 19 t/m 75 jaar€ 34,00€ 48,00
(*) Bij volgen meerdere sporten met trainingen zie trainingsbijdrage.
(*) Deze contributiebedragen zijn voor het verenigingsjaar 2024-2025.
  

Inschrijven fietstraining

 

Mountainbiken

De mountainbiketraining wordt gegeven op de vaste MTB-route bij Best. Het gebruik van deze openbare route is gratis. Daarom wordt er geen accommodatiebijdrage geheven. De mountainbiketrainingen, onder leiding van een IJCE-trainer, vinden plaats van medio april tot medio september.

MountainbikenAccommodatieTraining (*)
Lid IJCE t/m 12 jaarn.v.t.€ 4,80
Lid IJCE 13 t/m 18 jaar, studenten t/m 27 jaar, veteranen vanaf 76 jaarn.v.t.€12,00
Lid IJCE 19 t/m 75 jaarn.v.t.€ 48,00
(*) Bij volgen meerdere sporten met trainingen zie trainingsbijdrage.
(*) Deze contributiebedragen zijn voor het verenigingsjaar 2024-2025.
  

Inschrijven mountainbiketraining

 

Bostraining

De bostraining wordt gegeven in Waalre in de bossen bij het Stationskoffiehuis, Willibrorduslaan 137A. Het gebruik van deze accommodatie is gratis. Daarom wordt er geen accommodatiebijdrage geheven. De bostrainingen, onder leiding van een IJCE-trainer, vinden plaats van medio april tot medio september.

BostrainingAccommodatieTraining (*)
Lid IJCE t/m 12 jaarn.v.t.€ 4,80
Lid IJCE 13 t/m 18 jaar, studenten t/m 27 jaar, veteranen vanaf 76 jaarn.v.t.€12,00
Lid IJCE 19 t/m 75 jaarn.v.t.€ 48,00
(*) Bij volgen meerdere sporten met trainingen zie trainingsbijdrage.
(*) Deze contributiebedragen zijn voor het verenigingsjaar 2024-2025.
  

Inschrijven bostraining

 

Trainingsbijdrage

Bij de meeste sporten volgt men automatisch ook training als men aan de sport deelneemt. Alleen bij het langebaanschaatsen kan men kiezen om:

  • Geen training te volgen.
  • Training te volgen tijdens de uren dat IJCE accommodatie huurt.
  • Training te volgen tijdens de uren dat Gewest Zuid van de KNSB accommodatie huurt. Hierbij wordt de training wel verzorgd door trainers van IJCE. Om hier aan te deel te nemen moet je lid zijn van IJCE en betaal je ook een trainingsbijdrage.

Om het deelnemen aan trainingen te promoten daalt de trainingsbijdrage naarmate men bij meer sporten trainingen volgt. Dit gaat volgens het onderstaande schema:

  • 1e en 2e training: 100%
  • 3e en 4e training: 50%
  • 5e en volgende training: 25%

Daarnaast betaalt de jeugd minder dan volwassenen voor het volgen van trainingen. Dit gaat volgens onderstaand schema.

LeeftijdscategoriePercentage
Lid IJCE t/m 12 jaar10%
Lid IJCE 13 t/m 18 jaar, studenten t/m 27 jaar, veteranen vanaf 76 jaar25%
Lid IJCE 19 t/m 75 jaar100%

Dit leidt tot de volgende bedragen:

Aantal trainingenLid IJCE t/m 12 jaarLid IJCE 13 t/m 18 jaar, studenten
t/m 27 jaar, veteranen vanaf 76 jaar
Lid IJCE 19 t/m 75 jaar
1€ 4,80€ 12,00€ 48,00
2€ 9,60€ 24,00€ 96,00
3€ 12,00€ 30,00€ 120,00
4€ 14,40€ 36,00€ 144,00
5€ 15,60€ 39,00€ 156,00
6€ 16,80€ 42,00€ 168,00
7€ 18,00€ 45,00€ 180,00
(*) Deze contributiebedragen zijn voor het verenigingsjaar 2024-2025.