Paula van der Kaay benoemd tot erelid, Ina Meijer lid van verdienste

Op de algemene ledenvergadering op 15 mei 2019 is Paula van der Kaay onder luid applaus van de aanwezige leden benoemd tot erelid van IJCE. Paula trad na acht jaar af als bestuurslid en is in de tijd dat IJCE nog aparte afdelingen met een eigen bestuur en een hoofdbestuur had ook al jarenlang bestuurslid geweest van de afdeling Toer en Jeugd. Daarnaast heeft Paula meer dan dertig jaar training gegeven aan de leden van IJCE. De afgelopen jaren had Paula alsĀ  bestuurslid de portefeuille Activiteiten en was zij bij bijna alle activiteiten of actief betrokken, waarbij het zomerkamp en het skeeleren er wel uitsprongen, of de vliegende keep om de gaten in de organisatie dicht te lopen. Het was altijd fijn samenwerken met Paula en het bestuur feliciteert Paula dan ook van harte met haar benoeming tot erelid!

Ina Meijer is op deze ledenvergadering ook onder luid applaus benoemd tot lid van verdienste. Sinds 2009 tot nu toe is Ina de materiaalbeheerder van IJCE geweest. Dat betekende onder meer dat zij in het schaatsseizoen iedere zaterdagochtend vroeg in het niet verwarmde magazijn van IJCE onder de tribune aanwezig was om onder meer schaatsjes aan de jeugd uit te lenen en in te nemen. Van 2015 tot 2018 heeft Ina ook een belangrijk deel van de toegangscontrole op de zondagochtend en de maandagavond verzorgd. Verder was Ina jarenlang bij evenementen actief in de jurytoren om hand- en spandiensten te verlenen. Ina was een harde werker op de achtergrond waar nooit tevergeefs een beroep op werd gedaan. In de tijd dat Toer en Jeugd nog een aparte afdeling was, is Ina ook nog jarenlang secretaris in het bestuur van Toer en Jeugd geweest. Ina heeft recent aangegeven te willen stoppen met haar werk voor IJCE. Het mag duidelijk zijn dat IJCE veel dank is verschuldigd aan Ina en het doet het bestuur dan ook genoegen dat Ina unaniem tot lid van verdienste van IJCE is benoemd. Het bestuur feliciteert ook Ina van harte met deze benoeming!