Geef je op voor jurycursussen Langebaan

Een bericht vanuit de Technische Commissie: Mede namens het bestuur roepen we ouders van wedstrijdrijdende kinderen of wedstrijdrijders zelf op om een jurycursus te volgen, zodat we tijdens wedstrijden juryleden kunnen inzetten die de juiste kennis en vaardigheden hebben. (Ouders van) wedstrijdrijders zijn verplicht om af en toe een jurytaak op te nemen tijdens een langebaanwedstrijd. Zonder juryleden kunnen er geen wedstrijden worden georganiseerd! En het is belangrijk dat die taken goed worden uitgevoerd. Daarvoor is er een speciale korte cursus (basisjury) van drie avonden in Tilburg vanaf oktober. Je leert de verschillende jurytaken door bij wedstrijden stage te lopen.

Daarnaast heeft onze baan ook dringend starters nodig. Voor mensen die al in bezit zijn van het diploma basisjury is er dit jaar in Tilburg (start dinsdag 26 oktober) ook een cursus baanstarter, waarmee je in twee avonden en diverse stages opgeleid wordt tot starter tijdens trainingswedstrijden op onze eigen baan. Met diverse mensen die als (reserve) baanstarter kunnen optreden, kunnen we garanderen dat we ook in dit seizoen en komend seizoen (trainings)wedstrijden kunnen blijven rijden op onze eigen baan!

Meer info ook te vinden in dit document.

Bij interesse graag een e-mailbericht aan Martijn Willemsen, de voorzitter van de TC.

n principe betaalt het gewest KSNB-Zuid de cursusgelden, mits de cursist beschikbaar is om daarna jurytaken te verrichten, uiteraard. Voorts worden de reiskosten door IJCE vergoed op basis van € 0,19 per km. De reiskosten kunnen bij de penningmeester van IJCE worden gedeclareerd na afloop van de betreffende cursus. Uiteraard wordt het door de penningmeester gewaardeerd als er wordt gecarpoold als dat redelijkerwijs mogelijk is. In verband daarmee wordt aan de deelnemers verzocht mij via secretaris@ijce.nl een mail te sturen over de aanmelding onder vermelding van de betreffende cursus. De deelnemers ontvangen dan tijdig bericht over de andere deelnemers vanuit IJCE.