Flevonice gesloten in 2020

Hieronder het persbericht van Flevonice febr. 2020

Flevonice heeft een heel divers schaatsseizoen gehad dit jaar. Een fantastische kerstvakantie met veel schaatsliefhebbers en vrolijke gezichten op het ijs. Maar helaas ook mindere dagen met aanhoudende wind, regen en hoge temperaturen wat resulteerde in het eerder sluiten van de ijsfaciliteiten.

Wij als directie hebben na veel wikken en wegen het besluit moeten nemen om te stoppen met de exploitatie van de ijsbaan in de huidige vorm en op zoek te gaan naar nieuwe technologieën. De technologie van de ijsbaan is erg verouderd en hiermee lukt het niet om de langste ijsbaan in de natuur rendabel te laten draaien. Afgelopen jaren is gebleken dat de winters warmer worden en moest de ijsbaan steeds vaker dicht door harde wind en hoge temperaturen. Wij kunnen de exploitatie van de 2,5 km ijsbaan niet rond krijgen hoezeer wij dit ook betreuren.

Flevonice gaat door met de exploitatie van het sports & funpark. Komend jaar lassen wij een pauze in om nieuwe activiteiten te kunnen ontplooien. Wij zullen onze deuren in 2020 grotendeels gesloten houden voor het publiek en deze tijd gaan gebruiken om te bouwen aan een energiepositief sports & funpark.

Wij hebben diverse plannen voor het park en willen één of meerdere unieke activiteiten neer gaan zetten. Daarnaast zullen wij deze periode gaan gebruiken om ons te oriënteren op een nieuwe technologie voor een ijsbaan. Wij hopen onze bezoekers op deze manier weer een sportieve en vernieuwende ervaring bij Flevonice te kunnen bieden.

Ook start Flevonice met de bouw van een zonnepanelenpark. Wij hebben momenteel 2 megawatt aan zonnepanelen op ons terrein en gaan komende jaren het zonnepark verder uitbreiden naar ruim 40 megawatt. Het idee is dat wij niet energieneutraal gaan draaien met ons bedrijf, maar energiepositief. Zo dragen wij bij aan een duurzame toekomst.

Team Flevonice.