ALV uitgesteld i.v.m. Covid-19 (corona)

De Algemene Ledenvergadering stond gepland voor zaterdag 16 mei 2020. Het was de bedoeling van het bestuur de ALV onderdeel te laten zijn van een nieuw evenement: de clubdag. Het coronavirus gooit echter ook hier roet in het eten. De clubdag is voorlopig uitgesteld tot  vroeg in het najaar en de koppeling van clubdag en ALV is in ieder geval voor 2020 losgelaten. Ook de ALV kan echter op 16 mei 2020 geen doorgang vinden. In de statuten van IJCE is geregeld dat de ALV zo spoedig mogelijk na afloop van elk boekjaar wordt gehouden. Ons boekjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart. De ALV  wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Het bestuur zal die datum “zo spoedig mogelijk” bepalen nadat de coronamaatregelen zodanig zijn versoepeld dat er weer een ledenvergadering gehouden mag worden.