Veiligheid op de ijsbaan

Aandachtspunten voor trainers & rijders

Veiligheid op de baan is belangrijk en een beleidspunt van IJCE mede vanwege het grote aantal schaatsende en trainende leden op een aantal uren van jeugd tot senior en marathonrijder. Veiligheid kan niet afgedwongen worden en is voor het grootste deel afhankelijk van het goede gedrag van alle leden!

Alle trainers en rijders dienen zich aan de volgende regels te houden:

Algemeen

 • Wil je andere schaatsers passeren, dan doe je dat aan de "binnenkant" nadat je "hoog" geroepen hebt. Doe dit niet met hoge snelheid zonder dit van te voren kenbaar te maken.
 • Hogerop is hogerop: als je ‘hoog’ hoort roepen, dan dien je aan de kant te gaan en niet te denken dat men er wel langs kan.
 • Stil staan: naast elkaar, tegen de rand van de ijsbaan, alleen op het rechte stuk. Enkel en alleen de trainer staat verder op het ijs en kijkt naar de buitenzijde van de baan.
 • Rust en rechtop rijden: alleen in de buitenste baan, met maximaal 3 personen naast elkaar.
 • Handschoenen en muts zijn verplicht. Een helm wordt sterk aanbevolen.
 • Geen spullen op het ijs: Leg bidons en jasjes dus op de kussens.
 • Je schaatsen moeten aan de achterzijde afgerond zijn. Zonder schaatsen niet op het ijs.
 • Niet op de kussens langs de baan zitten of klimmen.
 • Op zaterdagochtend op de 400m. baan dienen de senioren voldoende rekening te houden met de jeugd die er traint. Blijf tolerant ook al schaatst de jeugd soms onbezonnen !
 • Hoe sneller je schaatst hoe meer je aan de binnenkant van de baan moet rijden. Naarmate je snelheid afneemt, schaats je dus meer naar buiten op de baan.
 • Als je valt, houd dan je schaatsen bij elkaar en zo dicht mogelijk op het ijs.

IJsverzorging / de dweil

 • Tijdens de ijsverzorging (dweilen) mag niemand op het ijs. Wacht na de ijsverzorging tot het rode licht uitgaat, zo kan het ijs voldoende harden en hebben we langer goed ijs !
 • Als onze tijd er op zit, moet iedereen zo snel mogelijk van het ijs!

Tijdens Schaatstrainingen

 • Beginnen van oefeningen: altijd na de bocht, maar start in de bocht al met voorbereiden en kijken om netjes als groep in één lijn in te voegen zonder hinderen van andere schaatsers. (En niet als brede groep ineens wegschaatsen)
 • Einde van oefeningen: Altijd na de bocht en als het kan zonder andere schaatsers te hinderen. Geef met je rechterarm/hand dit aan en ga dan ook naar de buitenkant en blijf niet op de middenbaan ‘hangen’.
 • Groepen: maak niet te grote groepen – 7 mensen is het maximum. Splits anders op in twee of meer groepen!
 • Starten: uitsluitend op de startlijn en de finishlijn van de 1000m – dat is halverwege het rechte stuk (en dus niet net na de bocht). Bij groepen: gebruik pylonen om een stuk ijs op het rechte eind af te zetten.
 • Tempowerk: aan de binnenzijde van de ijsbaan, op de meest linker baan. Houd deze baan dus zo veel mogelijk vrij!
 • Duurwerk en niet-wedstrijdrijders: in het midden van de ijsbaan, tussen de twee blauwe strepen op het ijs.

EHBO op de baan

Bij de IJCE-trainingen op de 400meter-baan, de shorttrackbaan en de 30/60meter-trainingsbaan buiten hebben de trainers de verantwoordelijkheid voor de rijders in hun groep. Voor de 400m-baan zijn er onder onze leden zogeheten eerste aanspreekpunten. Zij coördineren volgens onderstaand schema de eerste hulp.

Hulpverleningsketen Vereniging IJsbaanpersoneel Toelichting
Eerste respons bij slachtoffer X    
Melding aan ijsbaanpersoneel X   06-83490012 Ploegleider
Of via noodknop langs de baan of mondeling
Komst ijsbaanpersoneel   X Tenzij dit niet nodig is (kleinere verwondingen) of niet mogelijk is door noodzakelijke werkzaamheden (ijsverzorging, machinekamer, andere noodzakelijke werkzaamheden).
Hulpverlening ter plaatse X X Gezamenlijk, tenzij komst ijsbaanpersoneel niet nodig is of niet mogelijk is.
Mocht er een lid met medische achtergrond bij het slachtoffer zijn dan is deze verantwoordelijk.
Vervoer slachtoffer naar EHBO-ruimte X X Gezamenlijk, tenzij komst ijsbaanpersoneel niet nodig is of niet mogelijk is.
Mocht er een lid met medische achtergrond bij het slachtoffer zijn dan is deze verantwoordelijk
Behandeling in EHBO-ruimte X X Vereniging bij kleinere verwondingen.
Gezamenlijk bij grotere verwondingen.
Lid met medische achtergrond verantwoordelijk voor de behandeling mits aanwezig.
Oproepen ambulance   X IJsbaanpersoneel tenzij er een lid met medische achtergrond aanwezig is. Deze heeft een eigen verantwoording om naar eigen inzicht een ambulance te bellen. Dit wel direct aangeven bij het ijsbaanpersoneel i.v.m. het openen van de poort.
NB: bij vermoedelijk levensbedreigende situatie zal oproepen ambulance eerder in de keten plaatsvinden door verenigingslid met medische achtergrond, zo mogelijk in overleg met ijsbaanpersoneel.
Variant 1: na behandeling op eigen kracht naar huis (of terug op baan) X   Vereniging is verantwoordelijk voor het vervoer naar huis en of de begeleiding naar de baan.
Variant 2: na behandeling naar ziekenhuis (met of zonder ambulance) X   Vereniging is verantwoordelijk voor het vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis.
Registratie in logboek ijsbaan   X IJsbaanpersoneel noteert ongeval en NAW-gegevens slachtoffer in logboek.