Redacteuren en correspondenten

IJCE wil alle leden goed informeren over het reilen en zeilen binnen de club. Als er vermeldenswaardige activiteiten plaatsvinden of opzienbarende prestaties verricht worden door onze leden, is het natuurlijk zaak dat we er allemaal van op de hoogte zijn. We hebben daarvoor een aantal kanalen tot onze beschikking, het clubblad Baankrabbels, de website en de elektronische nieuwsbrief. Om zo goed mogelijk vanuit alle groepen en ploegen verslag te kunnen doen, zoeken we uit alle geledingen mensen die geregeld informatie aanleveren die we kunnen publiceren.

Meer informatie bij Marianne Vincken, publicrelations@ijce.nl