Protocol afgelasten training of activiteit

Als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, kan een training of een activiteit worden afgelast. Tot deze weersomstandigheden behoort in ieder geval code oranje voor onze regio, afgegeven door het KNMI. Het bestuur, vertegenwoordigd door tenminste twee bestuursleden, neemt het besluit tot afgelasting, waarbij vooraf en achteraf met de organisator(en) van de training of activiteit wordt overlegd. Het besluit wordt daarna zo spoedig mogelijk met de leden gecommuniceerd, in ieder geval via de website en naar de individuele leden via het bij de ledenadministratie bekende e-mailadres. Eventuele vrijwilligers, toegangscontrole en RONO Sport worden ook op de hoogte gesteld. 

Bij het afgelasten van een training of activiteit tijdens de IJCE-uren kan er wel vrij worden geschaatst, behalve als het IJsportcentrum gesloten is vanwege de weersomstandigheden.

Het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid om al naargelang de weersomstandigheden wel of niet te gaan schaatsen.