Recente inhoud met label website

Het vertalen van een basispagina, nieuwsbericht of evenement op de IJCE-website gaat als volgt:

Toevoegen

Het toevoegen van een wedstrijdorganisatie gaat via de link https://www.ijce.nl/node/add/wedstrijdorganisatie of deze knop:

wedstrijdorganisatie toevoegen

Zie hieronder voor instructies hoe de wedstrijdorganisatie kan worden bewerkt.

Wijzigen

Wil je een bestaande wedstrijdorganisatie bewerken, ga dan als volgt te werk:

Toevoegen

Het toevoegen van een trainingsgroep gaat via de link https://www.ijce.nl/node/add/trainingsgroep of deze knop:

trainingsgroep toevoegen

Wijzigen

Wil je een bestaande trainingsgroep bewerken, ga dan als volgt te werk:

Een evenement is een activiteit op een bepaalde datum die zichtbaar wordt in de agenda en kalender. Er zijn ook twee speciale typen evenementen:

  • Een wedstrijd is een evenement waaraan het label 'wedstrijd' is meegegeven.
  • Een afwijking van de normale gang van zaken (bijvoorbeeld een geannuleerde training) kan ook als evenement worden ingevoerd met het label 'afwijking'. 

De speciale typen evenementen worden met een afwijkende kleur weergegeven in de agenda en de kalender. 

Het maken van een nieuw fotoalbum op de IJCE-website gaat als volgt:

Het maken van een basispagina op de IJCE-website gaat als volgt:

Het plaatsen van een nieuwsbericht op de IJCE-website gaat als volgt: