Veiligheid op de ijsbaan

Aandachtspunten voor trainers & rijders

Om de trainingen op IJCE-uren in goede en veilige banen te leiden dienen alle schaatsers zich aan de volgende regels te houden:

Voorrang voor kinderen
Tijdens trainingen op zaterdag en maandag het eerste uur zijn volwassen te gast. Kinderen (vooral de jongere) kunnen onverwachte bewegingen maken. Houd daar altijd rekening mee en geef de kinderen in de twee rechterbanen altijd voorrang.
Instructie krijgen
Geef deze terwijl de rijders stilstaan, naast elkaar tegen de kussens van de ijsbaan en alleen op het rechte stuk. Enkel en alleen de trainer staat verder op het ijs en kijkt naar de buitenzijde van de baan.
Beginnen van oefeningen
Altijd na de bocht, maar start in de bocht al met voorbereiden en uitkijken, om netjes als groep in één lijn in te voegen (en niet als brede groep ineens weg te schaatsen).
  • Rust en rechtop rijden: Alleen in de buitenste baan, met maximaal 2 mensen naast elkaar.
  • Technische oefeningen: In het midden van de ijsbaan, tussen de twee blauwe strepen.
  • Tempowerk en duurwerk: Aan de binnenzijde van de ijsbaan, op de meest linker baan. Houd deze baan dus zo veel mogelijk vrij.
  • Groepen: Maak niet te grote groepen – 7 mensen is het maximum. Splits anders op in twee of meer groepen.
Starts oefenen
Uitsluitend op de startlijn en de finishlijn van de 1000m – dat is halverwege het rechte stuk (en dus niet vlak na de bocht). Gebruik pylonen om achter de startende schaatser om een stuk ijs af te zetten. De overige wachtende schaatsers van de trainingsgroep staan tegen de kussens. Zorg dat anderen hier links én rechts langs kunnen.
Hogerop is hogerop
Als je iets hoort, dien je aan de kant te gaan en niet te denken dat men er zo wel langs kan.
Bescherming verplicht
Handschoenen en muts zijn verplicht. Een helm wordt sterk aangeraden. Je schaatsen moeten aan de achterzijde afgerond zijn. Zonder schaatsen niet op het ijs.
Geen spullen op het ijs
Bidons en jasjes horen op de kussens. Niet op de kussens langs de baan zitten of klimmen.
Dweilen
Als het rode licht aangaat, maak je eerst je rondje af en gaat dan van het ijs af. Niet tegen de richting inschaatsen!Tijdens het dweilen, mag niemand op het ijs. Wacht na de ijsverzorging tot het rode licht uitgaat, zodat het ijs kan uitharden en dus van betere kwaliteit is.
Training voorbij
Als onze tijd er op zit, moet iedereen zo snel mogelijk van het ijs!

EHBO op de baan

Bij de IJCE-trainingen op de 400meter-baan, de shorttrackbaan en de 30/60meter-trainingsbaan buiten hebben de trainers de verantwoordelijkheid voor de rijders in hun groep. Voor de 400m-baan zijn er onder onze leden zogeheten eerste aanspreekpunten. Zij coördineren volgens onderstaand schema de eerste hulp.

Hulpverleningsketen Vereniging IJsbaanpersoneel Toelichting
Eerste respons bij slachtoffer X    
Melding aan ijsbaanpersoneel X   06-83490012 Ploegleider
Of via noodknop langs de baan of mondeling
Komst ijsbaanpersoneel   X Tenzij dit niet nodig is (kleinere verwondingen) of niet mogelijk is door noodzakelijke werkzaamheden (ijsverzorging, machinekamer, andere noodzakelijke werkzaamheden).
Hulpverlening ter plaatse X X Gezamenlijk, tenzij komst ijsbaanpersoneel niet nodig is of niet mogelijk is.
Mocht er een lid met medische achtergrond bij het slachtoffer zijn dan is deze verantwoordelijk.
Vervoer slachtoffer naar EHBO-ruimte X X Gezamenlijk, tenzij komst ijsbaanpersoneel niet nodig is of niet mogelijk is.
Mocht er een lid met medische achtergrond bij het slachtoffer zijn dan is deze verantwoordelijk
Behandeling in EHBO-ruimte X X Vereniging bij kleinere verwondingen.
Gezamenlijk bij grotere verwondingen.
Lid met medische achtergrond verantwoordelijk voor de behandeling mits aanwezig.
Oproepen ambulance   X IJsbaanpersoneel tenzij er een lid met medische achtergrond aanwezig is. Deze heeft een eigen verantwoording om naar eigen inzicht een ambulance te bellen. Dit wel direct aangeven bij het ijsbaanpersoneel i.v.m. het openen van de poort.
NB: bij vermoedelijk levensbedreigende situatie zal oproepen ambulance eerder in de keten plaatsvinden door verenigingslid met medische achtergrond, zo mogelijk in overleg met ijsbaanpersoneel.
Variant 1: na behandeling op eigen kracht naar huis (of terug op baan) X   Vereniging is verantwoordelijk voor het vervoer naar huis en of de begeleiding naar de baan.
Variant 2: na behandeling naar ziekenhuis (met of zonder ambulance) X   Vereniging is verantwoordelijk voor het vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis.
Registratie in logboek ijsbaan   X IJsbaanpersoneel noteert ongeval en NAW-gegevens slachtoffer in logboek.