Contributie

Alle IJCE leden betalen contributie om de activiteiten die de vereniging ontplooit mogelijk te maken. De contributie bestaat uit een basiscontributie, plus (eventueel) een extra contributie voor de sportieve onderdelen waaraan je deelneemt: langebaanschaatsen, shorttrack, skeeleren/inline-skaten.

Contributie opbouw

Uitgangspunten

Alle contributies zijn leeftijdsafhankelijk en worden bepaald als een percentage van het bedrag van volwassenen volgens onderstaand schema:

Contributiebijdrage per leeftijdscategorie
Kinderen t/m 12 jaar   50%
Jeugd 13 t/m 18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar   75%
Volwassenen van 19 t/m 75 jaar 100%
De peildatum voor de leeftijdscategoriën is 1 juli van het verenigingsjaar.  

De basiscontributie wordt geïnd aan het begin van het verenigingsjaar in de maand mei, nadat op de ALV de contributie voor het komende jaar is vastgesteld. Als je deelneemt aan activiteiten wordt de extra contributiebijdrage daarvoor geïnd bij aanvang van de activiteit. 

Trainers, begeleiders en vrijwilligers die niet schaatsen betalen geen contributie. Ze krijgen wel een ledenpas en kunnen daarmee tijdens de IJCE-uren toegang krijgen tot de ijsbaan. Ereleden en leden van verdiensten betalen geen contributie en trainingsbijdrage(n). Verder krijgen derde en volgende kinderen t/m 18 jaar, uit één gezin, 25% korting op de verschillende contributies.

Ook niet-leden kunnen deelnemen aan shorttrack, skeeleren en enkele andere activiteiten (zie onder voor details). De bijdragen daarvoor staan hierna vermeld. Niet-leden betalen enkel voor een bepaalde activiteit, maar hun bijdrage is hoger. Verder kunnen ze niet deelnemen aan de overige (gratis) activiteiten van de vereniging en hebben geen stemrecht op de ledenvergadering.

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er in de eigen gemeente vaak regelingen, waarbij financiële ondersteuning wordt gegeven voor sportactiviteiten. Dit kan voor kinderen maar ook voor volwassenen zijn. Voor kinderen kan daarnaast ondersteuning worden aangevraagd bij het jeugdsportfonds. Zie voor details: www.jeugdsportfonds.nl.

Basiscontributie

Contributie per jaar
Lid IJCE t/m 12 jaar € 32,--
Lid IJCE 13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 47,50
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar € 63,--

Het inschrijfgeld bedraagt voor nieuwe leden € 12,50 met verplichte automatische incasso. Leden waarvan de contributie niet via een machtiging tot automatische incasso wordt geïnd betalen € 10,00 extra op hun basiscontributie. Machtiging tot automatische incasso kan worden doorgegeven aan de ledenadministratie onder vermelding van het IBAN-nummer, naam, woonplaats en het lidnummer.

inschrijven als lid

Onderdeel langebaanschaatsen

Bij langebaanschaatsen betalen de deelnemende leden een extra contributie (bovenop de basiscontributie) voor toegang tot de 400m ijsbaan. Met alleen het langebaanschaatsen hebben ze toegang tot de zogenaamde vrije uren. Als ze een training willen volgen betalen volwassenen een trainingsbijdrage. Daarmee hebben ze toegang tot de aparte trainingsuren onder begeleiding van een IJCE-trainer. Het genoemde bedrag is per training, per seizoen (dus als je traint op maandagavond en zondagochtend betaal je twee maal de seizoensbijdrage, oftewel €100,- voor een heel seizoen).Voor leden onder de 19 jaar, studenten en veteranen zijn de trainingen gratis. Voor hen is de extra contributie voor het langebaanschaatsen dus inclusief alle trainingen.

Schaatsen is niet goedkoop want met de contributiegelden betalen we onder andere de toegang tot de ijsbaan voor de leden. Vergeleken met het volgen van schaatslessen bij (commerciële) schaatsscholen ben je bij IJCE een stuk goedkoper uit. En je hebt ook alle voordelen van het lidmaatschap, zoals meedoen met alle clubactiviteiten, niet alleen in de winter, maar ook in de zomerperiode.

Langebaanschaatsen toegang
Lid IJCE t/m 12 jaar € 47,--
Lid IJCE 13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 70,--
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar € 93,--
Langebaanschaatsen trainingen
Lid IJCE t/m 12 jaar gratis
Lid IJCE 13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar gratis
Lid IJCE van 19 t/m 75 jaar (bedrag voor 1 training per week, gedurende het hele seizoen) € 50,--

Aanmelden

De kosten van een KNSB-licentie om deel te kunnen nemen aan wedstrijden (buiten IJCE) zijn niet bij de contributie inbegrepen. Voor informatie over een KNSB-licentie, zie de volgende pagina's op de KNSB-website:

Een proefles voor kennismaking en introductie, voor langebaanschaatsen en langebaantrainingen is één keer gratis (alleen in de periode van oktober t/m december). Aanmelding vooraf via de site is verplicht. Kennismakingslidmaatschap (een half winterseizoen, van oktober tot eind december of van 1 januari t/m maart) kan voor de halve jaarcontributie en halve trainingsbijdrage. Je kunt maar een keer via een kennismakingslidmaatschap bij IJCE schaatsen.

Ten slotte is er ook nog de mogelijkheid om voor het langebaanschaatsen een 5-rittenkaart te kopen. Dit is bedoeld om wat uitgebreider kennis te maken met onze vereniging. Met de kaart heb je vijf keer toegang tot de eigen ijsuren van IJCE en train je mee in schaatsgroep van jouw niveau. Aanmelding vooraf via de site is hiervoor verplicht.

5-ritten kaart (toegang & trainen)
Niet-leden t/m 18 jaar € 30,--
Niet-leden van 19 jaar en ouder                        € 65,--

5-rittenkaart aanvragen

Onderdeel shorttrack

Bij shorttrack betalen de deelnemende leden een extra contributie (bovenop de basiscontributie) per periode dat ze deelnemen: winter, lente/zomer en herfst. Dit  voor toegang tot de shorttrackbaan en training door een IJCE-trainer. Deelnemen zonder training is niet mogelijk.

Winterperiode Lid-IJCE (1) Niet-lid (1)
t/m 12 jaar € 92,50 € 117,50
13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 140,-- € 177,50
van 19 t/m 75 jaar € 185,-- € 235,--
Lente/zomerperiode Lid-IJCE (1) Niet-lid (1)
t/m 12 jaar € --,-- € --,--
13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € --,-- € --,--
van 19 t/m 75 jaar € --,-- € --,--
Herfstperiode Lid-IJCE (1) Niet-lid (1)
t/m 12 jaar € --,-- € --,--
13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € --,-- € --,--
van 19 t/m 75 jaar € --,-- € --,--
(1): Alle bedragen onder voorbehoud. Deze worden definitief vastgesteld bij aanvang van de activiteit.    

Aanmelden

Een proefles voor kennismaking en introductie, voor shorttrack, is één keer gratis (alleen in de periode van oktober t/m december). Aanmelding vooraf via de site is verplicht. Kennismakingslidmaatschap (een half winterseizoen, van oktober tot eind december of van 1 januari t/m maart) kan voor de halve jaarcontributie en halve trainingsbijdrage.

Ook niet IJCE-leden kunnen zich aansluiten bij deze speciale trainingen. Er is de mogelijkheid shorttrackschaatsen te huren van IJCE.

Onderdeel skeeleren/inline-skaten

Bij skeeleren/inline-skaten betalen de deelnemende leden een extra contributie voor toegang tot de skeeler/skatebaan bij Op Noord en training door een IJCE-trainer. Deelnemen zonder training is niet mogelijk. Skeeleren vindt plaats van medio april tot medio september, in de periode dat de 400m baan bij het IJspsportcentrum gesloten is.

Lente/zomerperiode Lid-IJCE (1) Niet-lid (1)
t/m 12 jaar € 25,-- € 30,--
13-18 jaar, Studenten t/m 27 jaar, Veteranen vanaf 76 jaar € 37,-- € 45,--
van 19 t/m 75 jaar € 50,-- € 60,--
(1): Alle bedragen onder voorbehoud. Deze worden definitief vastgesteld bij aanvang van de activiteit.    

Aanmelden

Onderdeel bostraining

Deelnamen aan de bostraining is inbegrepen in de basiscontributie. Leden betalen hiervoor dus geen extra contributie. De bostrainingen, onder leiding van een IJCE-trainer, vinden plaats van medio april tot medio september, in de periode dat de 400m baan bij het IJspsportcentrum gesloten is.