“Samen beter & sneller schaatsen en skaten, het hele jaar rond”

Wil je leren schaatsen? Wil je al schaatsend aan je conditie werken? Is schaatsen je lust en je leven en zoek je gelijkgestemden? Bij IJsclub Eindhoven ben je aan het juiste adres!

IJsclub Eindhoven, of kortweg IJCE, is een bloeiende sportvereniging voor alle varianten van schaatsen: langebaanschaatsen, shorttracken en skeeleren.

 meer...  more...

De shorttrackers hebben de zomerijs-periode afgesloten met een kussenrace. 
Wat is dat? Horen we jullie zeggen…

Twaalf teams stonden vrijdag 8 juni aan de start van de shorttrack relay wedstrijd.De drie jeugdteams mochten de spits afbijten. Voor sommige was het de eerste kennismaking met een shorttrackwedstrijd. De teams IJCE-mini’s (Matthijs Eperjesy, Mette Bunge, Dominique en Boudewijn van Duuren), MALE?! (Elise Eperjesy, Anil de Vries, Maud Biezen en Lotta van Herck, samengesteld team van IJCE, IJCT en IRTA België) en NSV&IJCE (Thomas Eperjesy, Jill Lomme, Wouter Kers, Senne van der Goes) streden tegen elkaar.

Op 16 mei 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. De presentatie en concept-notulen kunnen door leden hier  worden gevonden.

De in de presentatie opgenomen begroting voor komend seizoen is door de vergadering vastgesteld en daarmee zijn ook de contributiebedragen vastgesteld die aan de begroting ten grondslag liggen. De contributiestructuur en de bedragen zijn op hoofdlijnen gelijk gebleven.

Het bestuur ontving een dezer dagen het droevige bericht dat Anneke Bal-van der Loo, de echtgenote van Jaap Bal, lid en trainer bij IJCE, op 28 mei 2018 is overleden. Anneke is 72 jaar geworden. Zij was al geruime tijd ernstig ziek.

Het bestuur wenst Jaap, zijn kinderen en zijn kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat regels over het verwerken van persoonsgegevens waaraan ook IJCE zich dient te houden. Daarom heeft IJCE een privacyverklaring vastgesteld waarin is vastgelegd hoe IJCE met de persoonsgegevens en dus met de privacy van haar leden (en van niet-leden die aan een activiteit meedoen) omgaat. 

Een van de punten op de algemen ledenvergadering is altijd de uitreiking van de diverse bokalen, schaatsspeldjes en diploma’s. Dit jaar werden die aan de volgende mensen uitgereikt.

Het jaarverslag van IJCE over 2017-2018 is in concept gereed en te vinden op dit gedeelte van de website dat alleen voor leden van IJCE toegankelijk is.

Ook de balans en verlies- en winstrekening van de penningmeester staan in het concept jaarverslag.

Op de Algemene Ledenvergadering op 16 mei as staat het jaarverslag ter goedkeuring door de leden op de agenda. Dan zullen ook een beperkt aantal papieren exemplaren van het jaarverslag beschikbaar zijn.

 

Evenement

We hebben voor weer een leuk, sportief en gevarieerd zomerkamp in elkaar gezet voor de IJCE jeugd van 7 tot 16 jaar.  We hopen dat jullie ervan zullen genieten! Dit jaar vindt het kamp voor de vijfde keer plaats. De locatie van het kamp is evenals de afgelopen twee jaar de sportaccommodatie OpNoord in het weekend van vrijdag 8 t/m zondag 10 juni 2018.

Het kamp start op vrijdagavond 8 juni om 18.00 uur en eindigt op zondagmiddag 10 juni 15.00 uur. Op het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: